รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

โครงสร้างของโลก

โครงสร้างโลกได้ 2 แบบ
คือ 
โครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล จะแบ่งได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน โดยหากเปรียบเทียบการ
09 สค. 2565 เวลา 23:07 น. 0 251
ร่วมแสดงความคิดเห็น