รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณhttp://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/prts/file/1664943724.pdf
05 ตค. 2565 เวลา 18:25 น. 0 414
ร่วมแสดงความคิดเห็น