รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ

https://sites.google.com/view/anchaleelks2565/home

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชาเรียน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom แผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานนักเรียน ผลงานครู และทริปส์ IT
14 มิย. 2565 เวลา 20:38 น. 0 412
ร่วมแสดงความคิดเห็น