รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เนื้อหาและตำราเรียน โดย ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์

https://sites.google.com/view/khwanjit/home
=
=เนื้อหาและตำราเรียน==

1. วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
2. วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1
3. วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2
4. การสร้างเว็บด้วย Google Site

14 มิย. 2565 เวลา 20:41 น. 0 301
ร่วมแสดงความคิดเห็น