รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมล่าสุดจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ
บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ

14 มิย. 2565 0 280

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชาเรียน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom แผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ผลงาน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ดูทั้งหมด..