รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

สไลด์ประกอบการสอน
สไลด์ประกอบการสอน

31 สค. 2565 0 285

สื่อประกอบการสอน เรื่อง การคูณเศษส่วน โดย นายจักรพงค์ คำปัด รร ป่าซาง

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดของโรงเรียน

Best Practice-OBECcontentCenter
Best Practice-OBECcontentCenter

27 สค. 2565 0 376

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคโนโลยีระบบ OBEC Content

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สค. 2565 0 282

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

ดูทั้งหมด..