รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมอารยเกษตร


โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
อกสารประกอบคลิ๊ก
13 มิย. 2565 เวลา 22:47 น. 0 429
ร่วมแสดงความคิดเห็น