รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูวรัญญา

ชุดการเรียนรู้รายวิชาภษษาอังกฤษ

Giving opinion Conversation >>>>>>Click <<<<<<

Tone Mood and Word on series >>>>>>Click <<<<<<

Cause >>>>>>Click <<<<<<

Context clue >>>>>>Click <<<<<<

Subjective & Experience >>>>>>Click <<<<<<

วีดีโอประกอบการสอน  >>>>>>Click <<<<<<
31 สค. 2565 เวลา 18:39 น. 0 275
ร่วมแสดงความคิดเห็น