รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อการสอนสังคมศึกษา by.krunirut NDK

สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาประกอบไปด้วย 4 สาระ คือ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศาสนา

1.ภูมิศาสตร์ คลิ๊ก

2. เศรษฐศาสตร์ คลิ๊ก

3.หน้าที่พลเมือง คลิ๊ก

4.ศาสนา คลิ๊ก
31 สค. 2565 เวลา 17:51 น. 0 373
ร่วมแสดงความคิดเห็น