รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ห้องเรียนcanva

cool เรียนรู้และใช้งาน canva
       คลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกกับพวกเราได้ที่นี่
       https://www.canva.com/brand/join?token=chSE-spLWca3T4FvweXPUg&brandingVariant=edu&referrer=team-invite&inviteId=171879d0-9688-48a0-a265-05ca9fac9fc1&platform=googleclassroom