รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

แบบฝึกทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีนโดยใช้ E-Book  ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม
โดยนางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย  โรงเรียนแม่พริกวิทยา 


เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อยากพัฒนาทางภาษา  ► คลิกเลย 
yes
21 มิย. 2565 เวลา 21:17 น. 1 397

เป็นแบบฝึกที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนได้จริง
คำตอบที่#1 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 14 มิย. 2565 เวลา 23:55 น. 119.42.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น