รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา แม่เมาะวิทยา

ปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
MMWS PDCA MODEL
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

08 กย. 2565 เวลา 17:46 น. 0 312
ร่วมแสดงความคิดเห็น