รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ {CREATE} การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์
การพูดสรุปความ  จากเรื่องที่ฟังและดู ครูอันติกา มีเพียร การพูดสรุปความ จากเรื่องที่ฟังและดู ครูอันติกา มีเพียร {CREATE} การพูดสรุปความ จากเรื่องที่ฟังและดู
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ครูชนชนกร  คำตื้อ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ครูชนชนกร คำตื้อ {CREATE} ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ครูชนชนกร คำตื้อ กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ครูชนชนกร คำตื้อ {CREATE} กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ครูชนชนกร คำตื้อ กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ครูชนชนกร คำตื้อ {CREATE} กม ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
บทวิเคราะห์  ร่ายยาวมหาเวสสันดรฯ  กัณฑ์มัทรี ครูรังษิยา อินแถลงถ บทวิเคราะห์ ร่ายยาวมหาเวสสันดรฯ กัณฑ์มัทรี ครูรังษิยา อินแถลงถ {CREATE} บทวิเคราะห์ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
หลักภาษาสร้างสรรค์ สนุกด้วยเกม ในยุค New normal หลักภาษาสร้างสรรค์ สนุกด้วยเกม ในยุค New normal {CREATE} หลักภาษาสร้างสรรค์สนุกด้วยเกมในยุค New normal
1