รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม Matuen Model

การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม Matuen Model ของนายธำรงค์  หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา
http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/maetuen/file/1649745229.pdfรายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 20:34 น. 0 397