รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ ม1

สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch
รายละเอียดเพิ่มเติม
16 สค. 2565 เวลา 07:39 น. 0 91