รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สร้างทักษะโค้ดดิ้งโปรแกรมภาษา LOGO

หน่วยการเรียนรู้  โปรแกรมภาษา  LOGO ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
http://inmedia.sesa35.info/datas/users/klws/file/1661948771.pdf

06 กย. 2565 เวลา 23:05 น. 0 440