รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

โดย นางผ่องพรรณ สัญญา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

16 สค. 2565 เวลา 05:27 น. 0 320
ร่วมแสดงความคิดเห็น