รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โดย นางสาวจันทรัสม์ สัตตรัตนขจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

15 สค. 2565 เวลา 17:01 น. 0 184
ร่วมแสดงความคิดเห็น