รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี


วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA

โดย นายรณยุทธิ์ งามเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

15 สค. 2565 เวลา 17:12 น. 0 207
ร่วมแสดงความคิดเห็น