รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก


การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย นางสาวสุธาสินี ประพฤติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

15 สค. 2565 เวลา 16:51 น. 0 449
ร่วมแสดงความคิดเห็น