รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง

โดย นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

03 สค. 2565 เวลา 19:47 น. 0 308
ร่วมแสดงความคิดเห็น