รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รายงานการใช้นวัตกรรมแบบฝึกกิจกรรม รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ม.4

รายงานการใช้นวัตกรรมแบบฝึกกิจกรรม รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2564

โดย นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

03 สค. 2565 เวลา 19:43 น. 0 448
ร่วมแสดงความคิดเห็น