รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

โดย นางสาววรินดา ทาสุรินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

03 สค. 2565 เวลา 19:09 น. 0 290
ร่วมแสดงความคิดเห็น