รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การถนอมอาหาร ผ่านสื่อ Infographic


การพัฒนาทักษะการถนอมอาหารผ่านสื่อ Infographic รายวิชาการงานอาชีพ รหัส ง33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โดย นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

24 กค. 2565 เวลา 19:14 น. 0 330
ร่วมแสดงความคิดเห็น