รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ ชุด Lampang: The Final Dream Destination กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางนันท์นภัส ไสยาทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


อ่านต่อที่นี่
05 กค. 2565 เวลา 02:12 น. 0 457
ร่วมแสดงความคิดเห็น