รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การแก้ปัญหาโดยใช้ เทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learned)

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาโดยใช้ เทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learned) เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค33102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โดย นายสุชาติ ฉัตรเจต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

17 มิย. 2565 เวลา 22:51 น. 0 351
ร่วมแสดงความคิดเห็น