รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา


โดย นายนพรัตน์ สวยฉลาด
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

16 สค. 2565 เวลา 06:10 น. 0 268
ร่วมแสดงความคิดเห็น