รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการ งานประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในชุมชน เรื่อง เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน


โดย นายธนโชติ วงค์ดวง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่
18 กย. 2565 เวลา 02:21 น. 0 193
ร่วมแสดงความคิดเห็น