รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

งานประดิษฐ์ของชำร่วย


รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ง23208 งานประดิษฐ์ของชำร่วย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


โดย นางอำไพ หิริโอ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่
18 กย. 2565 เวลา 02:14 น. 0 185
ร่วมแสดงความคิดเห็น