รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Winner English


รายงานการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Winner English ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ22101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556


โดย นางนภารัตน์ แก้วหล้า
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่
18 กย. 2565 เวลา 02:36 น. 0 374
ร่วมแสดงความคิดเห็น