รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

นางอรพิน สมเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 สค. 2565 เวลา 03:10 น. 0 360
ร่วมแสดงความคิดเห็น