รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก

นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก
14 สค. 2565 เวลา 22:57 น. 0 363
ร่วมแสดงความคิดเห็น