รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์

นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ ชุด“Japanese in Daily Life 日常生活の日本語”

 
14 สค. 2565 เวลา 22:32 น. 0 313
ร่วมแสดงความคิดเห็น