รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เกม UNOLOGIC เรื่อง ประพจน์และค่าความจริง

นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปนวัตกรรม

เว็บไซต์ https://www.binaryprogramming.net/
13 สค. 2565 เวลา 01:18 น. 0 342
ร่วมแสดงความคิดเห็น