รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Past Simple Tense

นางวิลาวัณย์  สายหยุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Past Simple Tense

เข้าชมเว็บไซต์https://sites.google.com/view/cwsenglish52565/home

 
12 สค. 2565 เวลา 23:14 น. 0 340
ร่วมแสดงความคิดเห็น