รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

งานเสน่ห์ไม้

นายเสกสรร กาวินชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=G1DaxCjGZ_o&ab_channel=niteschai2

https://www.youtube.com/watch?v=gvtum5z-BHk&ab_channel=MisszzChita
14 สค. 2565 เวลา 22:19 น. 0 432
ร่วมแสดงความคิดเห็น