รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

นางสายพิณ  กันไว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สรุปนวัตกรรม

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

 
12 สค. 2565 เวลา 23:36 น. 0 318
ร่วมแสดงความคิดเห็น