รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ1 ระดับชั้นม.1
นางพิศสมัย สารพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1tU_nVtZe2WoKLK-DsXO4m1zalzZ_R-yT

 

11 สค. 2565 เวลา 15:42 น. 0 465
ร่วมแสดงความคิดเห็น