รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน

นายระนอง ส่องศรี
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน
รายวิชา ฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/open?id=1LxJnwx7-sut_jrwQDO3bj4XLR05KD4yZ

11 สค. 2565 เวลา 14:40 น. 0 378
ร่วมแสดงความคิดเห็น