รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

causative form powerpoint
causative form powerpoint

17 สค. 2565 0 311

causative form powerpoint สอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น ม 6

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดของโรงเรียนจักรคำคณาทรฯ

causative form powerpoint
causative form powerpoint

17 สค. 2565 0 311

causative form powerpoint สอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น ม 6

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมของโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

causative form powerpoint
causative form powerpoint

17 สค. 2565 0 311

causative form powerpoint สอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น ม 6

ดูทั้งหมด..