รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเ

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมีอิสระ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ปี การศึกษา 2564 ของครู ตัสนีม สังข์ศิลปชัย โรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/bwspr/file/1649749860.pdfรายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 22:06 น. 0 335