รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของครูจักราพัฒน์ มะโนเรือน โรงเรียน : บุญวาทย์วิทยาลัย

http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/bwspr/file/1649749560.pdfรายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 22:05 น. 0 450