รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์
รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์

17 สค. 2565 0 400

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย
รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย

15 สค. 2565 0 387

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ที่ได้รับการจัดการเรีย

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ

15 สค. 2565 0 422

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application ข้อมูลบุคลากรออนไลน์ การลงเวลาออนไลน์ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติในกลุ่มไลน์โรงเรียน

ดูทั้งหมด..