รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> PCSI Model

การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ด้วย PCSI  Model

 
 

 
02 พค. 2565 เวลา 18:14 น. 0 227
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^