สื่อ/นวัตกรรม >> PCSI Model

การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ด้วย PCSI  Model

 
 

 
21 กค. 2566 เวลา 21:32 น. 0 568
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^