สื่อ/นวัตกรรม >> การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร.๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
03 สค. 2566 เวลา 17:16 น. 0 260
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^