สื่อ/นวัตกรรม >> การแก้ไขหมวดหมู่ของเว็บไซต์ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)

รายชื่อหมวดหมู่ของเว็บไซต์ สามารถแก้ไขได้ที่ส่วนภาษาของเว็บไซต์หลัก โดยเข้าไปที่ sys-admin/ เลือกเมนู เครื่องมือ => ภาษา และค้นหาข้อความ WEB_CATEGORY

sys-admin/index.php?module=languageedit&search=web_category&src=language&id=27
คำเตือน การแก้ไขจะมีผลกับสมาชิกทุกคนทันที และ รายการ 0 จะเป็นรายการของเว็บไซต์หลักเท่านั้น
01 กค. 2565 เวลา 16:35 น. 0 789
^