สื่อ/นวัตกรรม >> แสดงบทความจากเว็บไซต์บางกลุ่ม

การติดตั้งส่วนเสริมสำหรับการแสดงบทความในหน้าแรก สามารถเขียนได้ดังนี้
<section class="widget clear">
    <header>
        <h1 class="icon-help red">แสดงบทความจากเว็บไซต์ในหมวดที่ 7</h1>
    </header>
       


</section>
 • style กำหนดรูปแบบการแสดงผล มี 3 แบบ
  • icon (default)
  • list
  • thumb
 • rows จำนวนแถวที่ต้องการ ใช้เมื่อกำหนดการแสดงผลเป็นแบบ thumb เท่านั้น
 • cols จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ ใช้เมื่อกำหนดการแสดงผลเป็นแบบ thumb เท่านั้น
 • count จำนวนที่ต้องการ ใช้เมื่อกำหนดการแสดงผลเป็นแบบอื่น ค่าเริ่มต้นคือ 10 รายการ
 • groups กำหนดให้เลือกการแสดงบทความจากเว็บไซต์ในหมวดที่เลือก คั่นแต่ละรายการด้วย ,
 • cat กำหนดให้เลือกการแสดงบทความตามหมวดหมู่บทความที่เลือก คั่นแต่ละรายการด้วย ,
 • user เลือกแสดงบทความจากสมาชิกบางคนเท่านั้น โดยกำหนด id ที่ต้องการแสดงลงไป คั่นแต่ละรายการด้วย , เช่น user=1,2,3 หมายถึงแสดงบทความจากสมาชิก id ที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น
 • rand=1 ถ้ากำหนดค่านี้ลงไป จะแสดงผลบทความแบบไม่เรียงลำดับ ถ้าไม่กำหนด จะแสดงบทความที่แก้ไขล่าสุดขึ้นก่อน
หมายเหตุ WIDGET_ARTICIE และ WIDGET_ARTICLERAND จะมีรูปแบบคำสั่งคล้ายๆกัน ต่างกันแค่ WIDGET_ARTICLERAND ไม่สามารถกำหนดการเรียงลำดับ (rand=1) ได้
----------------------------------------
E-Loader / ข่าวประชาสัมพั<div class="ggrid">
<div class="block6 float-left">
<section class="widget clear">
<header>
<h1 class="icon-document orange">E-Loader</h1>
</header>


<div style="text-align: right;"><a class="icon-next" 

href="http://secondary35.go.th/admin/index.php?module=article&amp;cat=5" rel="nofollow" 

target="_self">ดูทั้งหมด..</a></div>
</section>
</div>

<div class="block6 float-left">
<section class="widget clear">
<header>
<h1 class="icon-rss orange">ข่าวประชาสัมพันธ์</h1>
</header>


<div style="text-align: right;"><a class="icon-next" 

href="http://secondary35.go.th/admin/index.php?module=article&amp;cat=4" rel="nofollow" 

target="_self">ดูทั้งหมด..</a></div>
</section>
</div>
</div>
01 กค. 2565 เวลา 16:35 น. 0 637
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^