สื่อ/นวัตกรรม

ส่วนเสริม คืออะไร

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1377

ส่วนเสริม คือ องค์ประกอบเล็กๆที่ใช้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ เช่น ส่วนเสริม Login จะทำหน้าที่ในการแสดงกรอบ Login เป็นต้น ส่วนเสริม ต่างๆ

การแสดงข่าวสารผ่านทาง RSS Tab

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1665

เราสามารถนำข่าวสารจากเว็บไซต์ทั้งภายใน และ จากเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการ RSS ตามมาตรฐาน มาแสดงผลบนเว็บไซต์ของเราได้ครับ โดยในเบื้องต้น ระบบได

การแสดงบทความหรือข่าวแบบ Thumbnail ในหน้าแรก

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1622

เราสามารถกำหนดให้ส่วนแสดงบทความ หรือข่าว ในหน้า Home แสดงผลในแบบ Thumbnail เหมือนดังรูปด้านล่างได้ โดยการสร้าง Widget และกำหนดค่าเพิ่มเติม lt;secti

การแทรก Video จาก Youtube

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1088

เราสามารถแทรก Video จาก Youtube ได้หลากหลายวิธี เช่นการสร้างเป้นส่วนเสริม โดยใช้โค้ดจาก Youtube หรือ การเขียนใส่ Editor หรือการโพสต์ลงบอร์ด ซึ่งวิธ

การแสดง Slide Show ในหน้า Home

01 กค. 2565 เวลา 16:35 น. 0 1619

โค้ดตัวอย่างการแสดง Slide Show ในหน้าเว็บ เริ่มต้นด้วยการสร้างส่วนเสริมใหม่ และใส่โค้ดด้านล่างลงในกรอบ รายละเอียด lt;div id=slideshow class=slidesh

การใช้งาน Icon Font

01 กค. 2565 เวลา 16:34 น. 0 1114

บนเว็บไซต์มี Icon Font ที่ติดตั้งไว้พร้อมเรียกใช้งานจำนวนมาก สามารดูได้ที่ WEBURL skin การนำไปใช้ก็แสนง่ายด้วยการเลิอกชื่อ Icon ที่ต้องการและไปกำหน

1
^